Portrait-charges

Het lokaal is vol behangen met ingekaderde karikaturen van leden van diverse lokale bedrijven en in de omgeving van Doornik, worden het in de Doornikse volksmond, des portraits-charges, genoemd. Het basisprincipe is om op een lieve wijze te spotten met mensen en hun gewoontes in de kijker te zetten, fysieke kenmerken of karaktertrekken, of nog anekdotes uit te beelden. Het gezicht is vaak een uitgeknipt gezicht en opgehoogd met potlood, gouache of pastel... portraits-charges.