De politiek en de Doornikse industrie

De ruimte van het politieke leven bestaat uit bustes, beelden, huldigingsmedailles en documenten gerelateerd aan de meervoudige verkiezingen uit die tijd. Het meervoudig stemrecht was vooral voorbehouden aan bazen van ondernemingen, renteniers en mensen met een vrij beroep. Twee grote figuren uit het Doornikse politieke leven worden gemeld : Jules Bara (1835-1900), liberale minister en Barthélemy Dumortier (1797-1878), één van de stichters van de krant « Le Courrier de l’Escaut ». In de stad zijn er twee monumenten die hen vertegenwoordigen. Ze beantwoorden aan de toenmalige « statuomanie » die de XIXe seeuw karakteriseert alsook het begin van de XXe eeuw. Op sokkels kan je de portretten van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers zien : François du Bus (1791-1873), Henri Julien Allard (1803-1882), Julien Allard en Barthélemy Dumortier. Een plakkaat signaleert de benoeming van Jacques Delvigne Duvivier als voorzitter van het kiescollege van het arrondissement Doornik. Het document is ondertekend en gedateerd, Bonaparte (1769-1821).